Missie en Visie

Missie

Heb de Heer, Uw God, lief boven alles en je naaste als jezelf (Matteüs 22 : 37-39).

Vanuit deze basis willen we, in de kracht van de Heilige Geest, naar elkaar en anderen uitreiken om aan armen goed nieuws te brengen, hoop te brengen in deze wereld, vrijlating te verkondigen en de verlossing in Jezus te beleven en te vieren ( Jesaja 61 : 1-4).

Visie

Sionspoort is een gemeente die,  als gezin van God en door Jezus,  geborgenheid brengt aan een gebroken wereld en mensen stimuleert om een persoonlijke relatie met God te ontwikkelen. God wil dat je Leeft met een hoofletter. Dit betekent dat je door Jezus heen tot bestemming komt, genezing, herstel en bevrijding ontvangt en een discipel wordt van Hem. Jongeren worden ook bewust ingezet en getraind om hun gaven en talenten te ontwikkelen in het Koninkrijk van God.

De gemeente viert de diensten met lofprijs en aanbidding. Daarnaast wordt er vaak samen gegeten. De gemeente organiseert activiteiten waar genezing, herstel en bevrijding plaatsvindt om zo Gods bewogenheid voor de mensen te laten zien. De gemeente is een poort voor het Koninkrijk van God in Almere.

We willen een gezonde balans in de gemeente ontwikkelen door middel van onderwijs, pastoraat, evangelisatie, lofprijs,  gebed, profetie, bevrijding en het tot zegen zijn van andere gemeentes in Almere mede door het aangaan van samenwerkingsverbanden.

Indien u de uitgebreide visie en strategie voor de komende jaren wilt lezen dan kan u op bijgaande link klikken: 

visie_ doelen document 2021_2023.docx