Leven In Jezus

Jezus geeft Zijn Heilige Geest aan allen die Zijn zonen worden.
De zondaar, die nu een heilige is geworden, wordt in die mate vervuld
met de Heilige Geest die hem de energie geeft om te handelen als een
hemelse burger.

Hij wordt geïnspireerd om zijn Heiland te dienen. Door de Heilige Geest wordt
hij aldus opnieuw geboren, “geboren van boven”, een “nieuw schepsel in Christus” gemaakt.

Voortaan ontvangt hij kracht van boven en heeft hij een constante inwoning van de Heilige Geest, het leven van Christus.

“Als iemand in Christus is, is hij een nieuw schepsel.” (2 Korinthe 5:17)
Met andere woorden, als een mens geen verandering van hart heeft en geen nieuw leven, dan is hij geen “nieuw schepsel”, is hij niet in Christus, wordt hij niet gered. Hij zal het nieuwe Jeruzalem niet binnengaan met de heiligen en engelen.

Als God door genade een mens redt, doet Hij dubbel werk. Aan de ene kant neemt Hij de zonden van de persoon weg.
Hij reinigt de zondaar. De reiniging van alle zonden uit het verleden, door het bloed van Jezus, is compleet.
Geen zonde uit het verleden zal de Heer ooit weer naar boven brengen op aarde of in de hemel, om hem te
vernederen of te veroordelen. “Hun zonden en ongerechtigheden zal Ik niet meer gedenken.” (Hebreeën 10:17).

Bovendien zorgt de Heer, nadat Hij het vorige leven van de zondaar volledig heeft gereinigd door Zijn genade, er
ook voor dat hij anders gaat leven dan andere mensen. Gods garantie luidt: “Dit is het verbond – ik zal mijn wetten
in hun gedachten leggen (nieuwe doeleinden) en ze opschrijven in hun harten.” (Hebreeën 8:10)
Een nieuw leven van God. Een geschenk. Eeuwig leven. De hemel is nu begonnen.


Bron: “De hemel en de engelen”
Van H.A. Baker