GENEZING IS VOOR VANDAAG


De genezingsbediening van Christus hield niet op toen Hij van de discipelen werd opgenomen in de hemel. De Handelingen van de Apostelen is een voortzetting “van
alles wat Jezus begon te doen en te onderwijzen” (Handelingen 1:1). Jezus
modelleerde een genezingsbediening op aarde en leerde dat genezing een
onderdeel is van de voordelen van het Koninkrijk.

Voordat Hij terugkeerde naar Zijn Vader, instrueerde Jezus de gelovigen om de zieken te gaan genezen. Hij zei: en deze tekenen zullen degenen volgen die geloven: In Mijn naam zullen ze demonen uitdrijven; ze zullen spreken met nieuwe tongen; ze zullen slangen
opnemen; en als ze iets dodelijks drinken, zal het hen geenszins schaden; zij zullen de
handen op zieken leggen, en zij zullen herstellen. (Marcus 16:17-18)


Jezus vertelde ons ook: En wat u ook vraagt in Mijn naam, dat zal Ik doen, opdat
de Vader verheerlijkt zal worden in de Zoon. Als je iets in Mijn naam vraagt, zal Ik het
doen. Als je van Mij houdt, onderhoud dan Mijn geboden. (Johannes 14:13-15)
Christus leek te zijn verdwenen, en ik liep met de engel tussen de voorraadschuren.


Ik dacht: “Zo veel voorraadschuren, Heer.” Jezus sprak tot mijn geest: “Kind, als je
voor iemand op aarde bidt, bid dan voor hem in Mijn naam. Denk eraan dat jij de
genezing niet doet – Ik doe dat. Vraag Mij om een oog of been te genezen, en Ik zal
het doen. Vraag Mij om kromme ledematen recht te trekken of zieke lichamen te
genezen, en Ik zal ze genezen. ‘Wat je ook wilt dat Ik doe, vraag het in Mijn naam, en
Ik zal het doen. Ik heb de antwoorden, ze liggen te wachten in deze voorraadschuren.’


Jezus benadrukte dat de zegeningen in deze voorraadschuren voor Zijn volk en
voor de zondaars op aarde waren. Ik herinnerde mij dat Hij had gezegd dat er
zeer binnenkort een lawine van genezingen in de wereld zou komen. Ik dacht aan de
genezingen die al op aarde plaatsvinden, en ik dacht: “Heer, hoe geweldig bent U dat
U onze lichamen gaat herstellen!”


Naarmate we ouder worden, begint ons lichaam te verslijten of te verslechteren.
Dat is een natuurlijk gevolg van de zonde, en we zullen nooit geheel vrij van deze
gevolgen worden. Maar God wil niet dat we onze latere jaren bedlegerig en niet
effectief doorbrengen. Hij wil ons actief en productief houden. Jezus stierf zodat wij
heel konden worden.

ezus Christus, de Zoon van God, vergoot Zijn bloed zodat wij van de hel konden worden gered. Als we geloven dat Jezus Christus de Zoon van God is, hebben we hoop. De hoop voor onze ziel is in Jezus. Jezus Christus heeft geleden voor de genezing van ons lichaam.
Ons voorrecht, onze zegen en onze hoop op heelheid en welzijn is in Jezus. Hij is de
hoop voor ons lichamelijk welzijn.

Heiligen, er zijn opslagplaatsen van nietopgeëiste zegeningen in de hemel. Ze zijn klaar om opgeëist te worden door Gods volk die vragen in geloof – en in de naam van Jezus! Toen Hij op aarde was, zei de Heer eens: “Ik ga om een plaats voor u klaar te maken” (Johannes 14:2).


De plaats die Hij aan het voorbereiden is, is in de hemel. Het is een prachtige plek met
veel mooie dingen. Terwijl ik in dit boek mijn getuigenis geef en over de hemel spreek, raken de gedachten aan die plaats mijn ziel. Dank God voor het prachtige Woord dat Hij
ons, Zijn kinderen, heeft gegeven!

Bron: Een goddelijke
Openbaring over de hemel
van Mary K. Baxter