Contactgegevens

’s Zondagsmorgendiensten worden gehouden om 10.00 uur in
het “Baken Park Lyceum”, Bunuellaan 4,  1325 PL Almere (route)

Ons postadres is PG Sionspoort Almere, Hengelostraat 24, 1324 GN  Almere.

Telefoonnummer: 06-42801410

Als u een gift wilt overmaken aan de gemeente, dan kunt u dit doen op

bankrekeningnummer: NL79 INGB 0004 4857 21

t.n.v. PG Sionspoort Almere. o.v.v. ‘Gift’

ANBI

Doordat onze gemeente door de belastingdienst is aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) zijn de giften die u doet aftrekbaar. Dit is te controleren bij de belastingdienst op deze pagina . De Pinkstergemeente Sionspoort Almere is aangesloten bij de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten en is terug te vinden onder:

GROEPSBESCHIKKING VERENIGDE PINKSTER- EN EVANGELIEGEMEENTEN in URK

Via email zijn wij bereikbaar op “info @ sionspoort . nl”

Hebt u een vraag of opmerking met betrekking tot de website, dan kunt u de webmaster bereiken via “webmaster @ sionspoort . nl”