Welkom op Sionspoort

DIENSTEN

Elke zondagmorgen bent u welkom om onze dienst bij te wonen.

Inloop:  09:45 uur t/m 10:15 uur

Aanvang dienst: 10:15 uur t/m 12:00 uur

LIVE STREAMING

U kunt de diensten van 22 maart, 29 maart en 5 april ook live bijwonen.

LIEDEREN

Onze schuilplaats is God

Ik zal er zijn

God, ik kijk naar U

Omdat Hij leeft

Tekst van de liederen, zie hiervoor onderstaande link.

https://docs.google.com/document/d/1BxjLYT0LVg-dWufp5bjr9WWLsZFutla_d_aqpk37hGc/edit?usp=sharing

Agenda

Beste gemeenteleden,


Zoals bekend breidt op dit moment het coronavirus zich verder uit in Nederland. Via deze weg willen we daarom de gemeente graag informeren over onze bijeenkomsten.

Als gemeente willen we ook onze verantwoordelijkheid nemen en gehoorzaam zijn aan de oproep van de overheid om niet met groepen bij elkaar te komen. 

Dit betekent dat we in ieder geval t/m 6 april op zondag niet bij elkaar komen voor een dienst. Dit is vooralsnog voor de komende drie zondagen (22 maart, 29 maart en 5 april).

We hebben hier wel een alternatief voor bedacht. We zullen elke zondag een korte preek delen door één van ons gesproken. We zijn nog aan het onderzoeken of we dit via een live verbinding kunnen doen of een vooraf opgenomen boodschap.

Maar de komende drie zondagen zullen we in ieder geval tussen 10:00 – 10:15 uur een link met jullie delen waarin we een aantal liederen delen en luisteren naar een Woord.

Ook voor de kinderen wordt nog gekeken wat mogelijk is om via een link te volgen.


Laten we bidden dat het virus snel tot een einde komt en onze hoop elke dag weer vestigen op Hem!


Gods Zegen,Leiderschapsteam Sionspoort.

Sionspoort