Welkom op Sionspoort


Wilt u onze gemeentedienst bezoeken?

U bent elke zondag van harte welkom vanaf 09.30 uur. De dienst begint om 10.00 uur.

Agenda

Zaterdag 21 januari

Prayer Station Almere

Zondag 22 januari

09:30-09:50 Voorbede dienst

10:00 Aanvang dienst

Spreker: Arjan Tijhof

Leiding van dienst: Jacob Winkelman

Zondag 29 januari

09:30-09:50 Voorbede dienst

10:00 Aanvang dienst

Spreker: n.n.b.

Leiding van dienst: n.n.b.

Getuigenissen en aanbiddings-dienst

(1 Cor. 14:26)

 

 

Voor de uitgebreide agenda van de maand  januari verwijs ik u naar de link van de PSA activiteiten:  http://sionspoort.nl/psa-activiteiten/

 

Spring naar werkbalk