Welkom op Sionspoort

DIENSTEN

Elke zondagmorgen bent u welkom om onze dienst bij te wonen.

Inloop:  09:45 uur t/m 10:15 uur

Aanvang dienst: 10:15 uur t/m 12:00 uur

Agenda

Zondag 1 december

09:30-10:00 Voorbede dienst

10:15 Aanvang dienst

Spreker: Jiddo

Leiding van dienst: Rutger Gast

Woensdag 4 december

20:00 Huiskringen

19:00 21:00 Beginnerscursus.

Donderdag 5 december

20:00 Worship en gebed bij Dennis en Frieda.

Zaterdag 7 december

Prayer Station Almere in Almere-Haven

Zondag 8 december AVONDMAAL

09:30 10:00 Voorbede dienst

10:15 Aanvang dienst

Spreker: Rutger Gast

Leiding van dienst: Frank Rink

Jeugddienst in het Grand Café

Boekentafel