Welkom op Sionspoort


Wilt u onze gemeentedienst bezoeken?

U bent elke zondag van harte welkom vanaf 09.30 uur. De dienst begint om 10.15 uur.

Agenda

Zondag 17 maart

09:30-10:00 Voorbede dienst

10:15 Aanvang dienst

Spreker: Rutger Gast

Leiding van dienst: Angelique Gast

Inzegening van Jeanne W., Eddy, Nacaris en Tamara

Dinsdag 19 maart

13:00-14:30 Video-studieserie Family7

Locatie: Nieuwe Diepstraat 47 in Almere

Woensdag 20 maart

20:00 Huiskringen

Zaterdag 23 maart

Prayer Station Almere

Zondag 24 maart

09:30-10:00 Voorbede dienst

10:15 Aanvang dienst

Spreker: Sybrandt Kroeske

Leiding van dienst: Rutger Gast

Tieners in de zaal

Boekentafel

 

 

Voor de uitgebreide agenda van de maand maart verwijs ik u naar de link van de PSA activiteiten:  http://sionspoort.nl/psa-activiteiten/