Welkom op Sionspoort


Wilt u onze gemeentedienst bezoeken?

U bent elke zondag van harte welkom vanaf 09.30 uur. De dienst begint om 10.15 uur.

Agenda

 

 

Zondag 13 mei Moederdag

09:30-10:00 Voorbede dienst

10:15 Aanvang dienst

Spreker: Sybrandt Kroeske

Leiding van dienst: Rutger Gast

Jeugddienst tijdens de preek in Grand Café

Boekentafel

 

Woensdag 16 mei

19:30 Evangelisatie trainingsavond o.l.v. Sybrandt Kroeske

 

Vrijdag 18 mei

19:30-21:30 Video-serie Family7 Locatie: Nertspad 16 in Almere-Buiten

 

Zondag 20 mei Pinksteren

09:30-10:00 Voorbede dienst

10:15 Aanvang dienst

Spreker: Frank Rink

Leiding van dienst: Frank Rink

Zangdienst wordt geleid door Jacco en Nympha

Boekentafel

Alles wat vandaag op de boekentafel ligt is gratis!

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor de uitgebreide agenda van de maand mei verwijs ik u naar de link van de PSA activiteiten:  http://sionspoort.nl/psa-activiteiten/