Welkom op Sionspoort


 

 

Wilt u onze gemeentedienst bezoeken?

U bent elke zondag van harte welkom vanaf 09.30 uur. De dienst begint om 10.15 uur.

 

Agenda

 

Zaterdag 3 november

Prayer Station Almere

 

Zondag 4 november Avondmaal

09:30-10:00 Voorbede dienst

10:15 Aanvang dienst

Spreker: Frank Rink

Leiding van dienst: Angelique Gast

Zangdienst wordt geleid door Jacco en

Nympha

 

Woensdag 7 november

20:00 Huiskringen

 

Vrijdag 9 november

19:30-21:00 Bidstond bij Maranatha

Voor informatie zie hiernaast

 

Zondag 11 november

09:30-10:00 Voorbede dienst

10:15 Aanvang dienst

Spreker: Rutger Gast

Leiding van dienst: Erik Teeken

Tieners eigen dienst in Grand Café

Boekentafel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor de uitgebreide agenda van de maand november verwijs ik u naar de link van de PSA activiteiten:  http://sionspoort.nl/psa-activiteiten/