Welkom op Sionspoort

DIENSTEN

Elke zondagmorgen bent u welkom om onze dienst bij te wonen.

Inloop:  09:45 uur t/m 10:15 uur

Aanvang dienst: 10:15 uur t/m 12:00 uur

Agenda

Zaterdag 5 oktober

Prayer Station Almere

Zondag 6 oktober AVONDMAAL ISRAËL-ZONDAG

09:30-10:00 Voorbede dienst

10:15 Aanvang dienst

Spreker: Rutger Gast

Leiding van dienst: Rutger Gast

Woensdag 9 oktober

20:00 Kadervergadering

19:00-21:00 Beginnerscursus

Zondag 13 oktober

09:30-10:00 Voorbede dienst

10:15 Aanvang dienst

Spreker: Rik van Boven

Leiding van dienst: Frank Rink

Jeugddienst in het Grand Café

Boekentafel

Woensdag 16 oktober

20:00 Huiskringen

Donderdag 17 oktober

20:00 Worship en gebed bij Dennis en Frieda.

Zaterdag 19 oktober

Prayer Station Almere

Zondag 20 oktober

09:30-10:00   Voorbede dienst

10:15 Aanvang dienst

Spreker: Frank Rink

Leiding van dienst: Angelique Gast