Welkom op Sionspoort


Wilt u onze gemeentedienst bezoeken?

U bent elke zondag van harte welkom vanaf 09.30 uur. De dienst begint om 10.15 uur.

Agenda

 

Zondag 4 maart Avondmaal

09:30-10:00 Voorbede dienst

10:15 Aanvang dienst

Spreker: Frank Ouweneel

Leiding van dienst: Frank Rink

 

 

Maandag 5 maart

20:00-21:30 Stadsgebed

Enkele gebedsonderwerpen:

–   Worship Danceschool

–   Prayer Station Almere

–   Evangelisatie Campagne Sionspoort Almere

–   Interkerkelijke Evangelisatie Campagne

Locatie: Buurtcentrum Cobra Hildo Kropstraat 8 1328 BC Almere-Stad (Tussen de Vaarten Midden)

Een ieder is van harte welkom!

 

 

Zondag 11 maart

09:30-10:00 Voorbede dienst

10:15 Aanvang dienst

Spreker: Frank Rink

Leiding van dienst: Rutger Gast

Jeugddienst tijdens de preek in Grand Café

Boekentafel

14:00-16:00 Basiscursus voor beginnende gelovigen na de dienst

 

 

Zondag 18 maart

09:30-10:00 Voorbede dienst

10:15 Aanvang dienst

Spreker: Jan de Haan

Leiding van dienst: Frank Rink

Boekentafel Alles wat vandaag op de boekentafel ligt is gratis!

14:00-16:00 Basiscursus voor beginnende gelovigen na de dienst

 

 

 

 

 

 

 

Voor de uitgebreide agenda van de maand maart verwijs ik u naar de link van de PSA activiteiten:  http://sionspoort.nl/psa-activiteiten/