Welkom op Sionspoort

DIENSTEN

Elke zondagmorgen bent u welkom om onze dienst bij te wonen.

Inloop:  09:45 uur t/m 10:15 uur

Aanvang dienst: 10:15 uur t/m 12:00 uur

Agenda

Zondag 10 november

09:30-10:00 Voorbede dienst

10:15 Aanvang dienst

Spreker: Barteld vd Roest

Leiding van dienst: Rutger Gast

Jeugddienst in het Grand Café

Boekentafel

Woensdag 13 november

20:00 Kadervergadering

Zaterdag 16 november

Prayer Station Almere

Zondag 17 november

09:30-10:00 Voorbede dienst

10:15 Aanvang dienst

Spreker: Jan de Haan

Leiding van dienst: Frank Rink