Sionspoort

Welkom op Sionspoort


Wilt u onze gemeentedienst bezoeken?

U bent elke zondag van harte welkom vanaf 09.30 uur. De dienst begint om 10.00 uur.

Agenda

Zondag 4 december Avondmaal

09:30-09:50 Voorbede dienst

10:00 Aanvang dienst

Spreker: Jacob Winkelman

Leiding van dienst: Lonneke Teeken

Boekentafel

Woensdag 7 december

19:30 Huiskringen

Zaterdag 10 december

Prayer Station Almere

Zondag 11 dec. Gemeentemiddag

09:30-09:50 Voorbede dienst 10:00 Aanvang dienst

Spreker: Frank Rink

Leiding van dienst: Jacob Winkelman

Tienerdienst tijdens de preek in Grand Café

 

Voor de uitgebreide agenda van de maand december verwijs ik u naar de link van de PSA activiteiten:  http://sionspoort.nl/psa-activiteiten/

 

Spring naar de toolbar