Welkom op Sionspoort


Wilt u onze gemeentedienst bezoeken?

U bent elke zondag van harte welkom vanaf 09.30 uur. De dienst begint om 10.00 uur.

Agenda

Woensdag 15 november

19:30 Huiskringen ( Tussen de Vaarten en Almere Buiten)

 

Zaterdag 18 november

Prayer Station Almere

 

Zondag 19 november

09:30-09:50 Voorbede dienst

10:00 Aanvang dienst

Spreker: Henk Herbold

Leiding van dienst: Evert Urban

 

Woensdag 22 november

19:00-20:00 Gemeentebidstond

20:00-21:30 Kader – gewoon overleg

 

Zondag 26 november Doopdienst

09:30-09:50 Voorbede dienst

10:00 Aanvang dienst

Spreker: Rutger Gast

Leiding van dienst: Frank Rink

Jeugddienst tijdens de preek in Grand Café

Boekentafel

 

Voor de uitgebreide agenda van de maand november verwijs ik u naar de link van de PSA activiteiten:  http://sionspoort.nl/psa-activiteiten/

 

Spring naar werkbalk